ΦΥΣΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ

Στο βυθό εδώ και χιλιάδες χρόνια αναπτύσσονται στερεές πορώδεις μάζες, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από θαλάσσιο ζωόφυτο, και παρουσιάζουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα. Πρόκειται για τους σπόγγους, τα κοινός λεγόμενα σφουγγάρια, των οποίων η χρήση βρίσκει εφαρμογή κυρίως στην φαρμακευτική την οικιακή και την ατομική καθαριότητα.
Ο φυσικός σπόγγος ανήκει στο γένος των κοιλεντερωτών ζώων που με την σειρά τους ανήκουν στην οικογένεια των σπογγιδών. Απαντάται σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές κυρίως δε σε περιοχές με υποχλίαρα  ύδατα, και ήπια θαλάσσια ρεύματα και σε ποικίλα βάθη.
Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος ο οποίος παρατήρησε στα σφουγγάρια ύπαρξη ζωικής αίσθησης, και για αυτό το λόγο, τα κατέταξε στο ζωικό Βασίλειο.

Υπάρχουν 12 προϊόντα

  • Grid
  • List